Oyunlar ve şiddet arasında bir bağlantı yok

Oyunlar ve şiddet arasında bir bağlantı yok

10 yıl süren araştırma sonucunda, şiddet içerikli oyun oynamanın agresifliği ve şiddet eğilimini arttırmadığı gözlemlendi.

Kasım ayında sizlere Oxford’ta yapılan bir deneyden bahsetmiştik. Oxford Üniversitesi’nde Profesör Andrew Przybylski önderliğinde yürütülen bu çalışmada oyunların akıl ve ruh sağlığına iyi gelebildiği öne sürülmüştü. Gerçekleştirilen araştırmalar sonucunda insanların oyun başında geçirdiği süre arttıkça psikolojik olarak refah seviyesinin arttığı gözlemlendi. Günümüzde her türlü yanlışın, ilgisiz ebeveynliğin ve psikopatlığın temeli ne yazık ki ana akım medya tarafından oyunlara dayandırılmaya çalışıyor. Bir caninin yaptığı eylemi “Oyunlar Yine Can Aldı” başlıklarıyla süsleyip; arkasında komplo teorileri arama modası artmışken bu ve bunun gibi araştırmalar gerçekten çok önemli.

Bu sefer ise direkt olarak bu haberleri çürüten cinsten bir araştırma var karşımızda. “Growing Up with Grand Theft Auto: A 10-Year Study of Longitudinal Growth of Violent Video Game Play in Adolescents” isimli bu çalışma genç yaşta şiddet içerikli oyun oynamanın ilerleyen yaşlarda agresiflik ve şiddet eğilimini arttırmadığını kanıtladı. 10 sene süren oldukça detaylı bir çalışmadan bu sonucun çıkması, umarız insanları suçu oyunlarda değil de kişinin kendisinde aramaya iter. Çeşitli ırklardan yaklaşık 13 yaşlarındaki çocuklarla yapılan bu araştırmada; 10 sene boyunca çocuklar ” Az şiddet içeren, Orta derecede şiddet içeren ve Çok şiddet içeren” oyunlar oynadı. 23 yaşlarına geldiklerinde yapılan testlerde; az şiddet içeren ile çok şiddet içeren oyunları oynayan çocuklar arasında ne şiddete eğilim ne de agresiflik konusunda bir farklılık gözlemlenmedi.

Biz, her şeye rağmen oyunlara yönelik suçlamaların devam edeceğini düşünsek de bu tarz araştırmaların artmasını ve oyunlara karşı olan gereksiz ön yargının kırılmasını diliyoruz.